Loading...

Varför fungerar inte min telefon tmobile?

Felsök fel utan signal eller “ingen service” Starta om enheten och kontrollera om det finns signalfält. Ändra inställningarna för Wi-Fi-samtal till Cellular Preferred eller Cellular Only för att förhindra att problem med Wi-Fi-samtal stör signalen. Stäng av Wi-Fi för att se till att du använder T-Mobile-nätverket. Det kan finnas flera anledningar till att T-Mobile-appen inte fungerar. Kanske är T-Mobile App-servern nere eller så är appen under underhåll. Utöver detta finns det andra vanliga problem som kan avbryta din tjänst.

Varför finns det ingen tjänst på min telefon idag?

Kontakta din operatör. Kontrollera att ditt konto är aktivt och har god status. Se till att det inte finns några avbrott i ditt område. Kontrollera att din enhet inte är blockerad från att ta emot mobiltjänster och att den har rätt dataabonnemang.

Hur uppdaterar jag mitt T-Mobile-nätverk?

Från menyn Inställningar tittar du under Säkerhetskopiera och återställ. Tryck på Återställ nätverksinställningar under Återställ. Tryck på ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR.

Varför kan jag inte ringa eller ta emot samtal?

Kontrollera SIM-kort Din Android-enhet kanske inte kan ringa eller ta emot samtal om SIM-kortet eller SIM-korten på den är felaktigt isatta. Du kan välja att fysiskt mata ut ditt eller dina SIM-kort och kontrollera att det är korrekt placerat i SIM-facket/porten enligt instruktioner från tillverkaren.

Varför får jag ingen tjänst på min iPhone?

Skäl till varför din iPhone säger “Ingen tjänst” I några få fall,iPhone måste ha sina mobilinställningar uppdaterade genom en mjukvaruuppdatering från din mobiloperatör. Mer sällan behöver du återställa eller byta ut telefonens SIM-kort. Det är också möjligt att det finns ett problem med din mobiltjänstplan.

Hur fixar jag min iPhone utan tjänst?

För att fixa iPhone-tjänsten, aktivera eller inaktivera mobildata och flygplansläge och uppdatera operatörsinställningarna. Du kan också prova att starta om och uppdatera din iPhone eller ta bort och sätta in SIM-kortet igen. Om allt annat misslyckas, kontakta din nätverksoperatör eller Apple-support för hjälp.

Varför har jag fulla barer och ingen service?

Om din telefon visar hela staplar men inte har någon tjänst, kontakta din operatör. Det har med största sannolikhet något att göra med de tjänster som tillhandahålls. Alternativt kan du försöka åtgärda problemet genom att starta om enheten, aktivera och inaktivera flygplansläge eller återställa nätverksinställningarna.

Varför har jag LTE men ingen tjänst?

Lyckligtvis finns det flera saker du kan prova från din telefon för att återansluta till nätverket. Alternativen inkluderar att starta om telefonen och slå på flygplansläget och sedan stänga av det igen för att uppdatera anslutningar och tvinga LTE att ansluta. Kontrollera också om ditt konto har några databegränsningar.

Varför säger min Android-telefon ingen tjänst?

Flera orsaker kan orsaka problemet med “ingen service”. Ibland visas det på grund av radiosignal,Flygplansläge, dålig mottagning eller problem med din trådlösa operatör, problem med SIM-kort, programvarubuggar, etc.

Varför fungerar inte min telefontjänst Verizon?

Bekräfta att du är i ett täckningsområde. Se till att flygplansläget är avstängt på din enhet. Ta bort eventuella fodral eller skydd från enheten. Ändra inställningarna för Wi-Fi-samtal till Cellular (om du använder Wi-Fi-samtal).

Varför fungerar inte min mobildata Android?

Det finns många anledningar till att din Android-telefons mobildata inte fungerar. Din telefon kan ha ett programvaruproblem, din operatör har problem med internetanslutningen eller att dina nätverksinställningar inte är korrekta.

Varför fungerar inte min LTE?

Starta om enheten Tryck och håll ned strömknappen på din smartphone och tryck sedan på Starta om. Vänta ett par sekunder och slå på den igen. Kontrollera din statusikon och testa hastigheten på din LTE-anslutning genom att öppna några webbplatser eller ladda ner några mindre appar.

Varför upptäcker min Android-telefon SIM-kort men det finns ingen signal men samma SIM-kort fungerar bra i andra telefoner?

Kontrollera att din telefon inte är i flygläge, att din nätleverantör kan hittas manuellt i Nätverksinställningar och att ditt sim-kort fungerar på andra telefoner utom din. Det är ett problem med ditt mobilmodem om det fungerar på andra telefoner men inte på ditt, och din telefon inte är i flygläge.

Varför misslyckas alla mina samtal?

En av de vanligaste anledningarna till att ett samtal misslyckas är på grund av ett fel i din mobilanslutning. Du kan i allmänhet åtgärda detta genom att stänga av den och sedan slå på den igen. För att göra detta, aktivera flygplansläge. 1.

Varför tar inte min telefon emot samtal och sms?

Om du inte får Android-aviseringar kontrollerar du om Stör ej eller Flygplansläge är aktiverat och stäng av dem. Se till att systemaviseringar och appaviseringar är aktiverade i dina inställningar. Dina ström- eller datainställningar kan också hindra appar från att hämta aviseringar.

Kan du inte ringa eller ta emot samtal men kan sms:a iPhone?

Steg 1: Svep nedåt från det övre högra hörnet och öppna menyn Kontrollcenter (iPhone-användare med hemknappen måste svepa uppåt från botten). Steg 2: Aktivera flygplansläge och vänta en minut eller två. Steg 3: Inaktivera flygplansläget, öppna appen Telefon och ring som vanligt.

Varför har jag bara 1 streck på min iPhone?

Vanligtvis betyder ett servicefält på din telefon att du får dålig signal eftersom du är för långt från närmaste mobiltorn eller att något blockerar signalen från att komma till din enhet.

Vad gör ## 72786?

Nätverksåterställning för Android-telefoner.

Varför har min enhet problem med att ansluta till T-Mobile?

Se varför det är viktigt att starta om enheten regelbundet. Stäng av Wi-Fi för att säkerställa att du använderT-Mobile nätverksdata. Om du bara har problem när du är på Wi-Fi, se Wi-Fi-felsökning. Blockering av meddelanden eller familjebidrag hindrar inte meddelanden från din eller mottagarens sida. Din enhet visar minst två signalstaplar.

Vad gör jag om mitt T-Mobile SIM-kort inte fungerar?

Om tillgängligt, flytta SIM-kortet till en annan T-Mobile-enhet och försök skicka sms från den enheten för att avgöra om det är ett nätverksproblem. behöver du fortfarande hjälp? Om du fortfarande upplever problemet, ring oss på 1-877-746-0909.

Hur fixar jag att T-Mobile Wi-Fi-samtal inte fungerar?

1 Starta om enheten och leta efter signalfält. 2 Ändra inställningarna för Wi-Fi-samtal till Cellular Preferred eller Cellular Only för att förhindra problem med Wi-Fi-samtal från att störa signalen. 3 Stäng av Wi-Fi för att se till att du använder T-Mobile-nätverket. 4 Ställ in enhetens nätverksläge på Auto. 5 Ta bort eventuella fodral eller skydd från enheten. Fler objekt…

Varför ökade min T-Mobile-telefonräkning?

På My T-Mobile kontrollerar du att du inte har använt hela din höghastighetsdatabehållare. Se Datahastigheter för mer information. Om du använde 50 GB data den här faktureringscykeln är du föremål för lägre nätverksprioritering under tider med lokal överbelastning. För mer information, se Internettjänster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *