Loading...

Var lagras PHP-loggar?


mappen “htdocs”. Om du vill köra det, öppna valfri webbläsare och skriv in “localhost/demo. php” och tryck enter. Ditt program kommer att köras.

Var finns felloggen lagrad i PHP?

Det här utdraget kommer att representera för dig var felloggen är lagrad i PHP. Allt du behöver göra är att följa stegen nedan: Du kan enkelt kontrollera platsen för felloggen genom att använda funktionen phpinfo (): Kör programmet söker efter error_log-direktivet. Det kommer att visa loggfilens plats.

Var ska jag leta efter Apache- eller PHP-loggfiler?

Förutom att jag inte har någon aning om var jag ska leta efter Apache- eller PHP-loggfiler. Som standard, /var/log/apache2/error.log. error_reporting = E_ALL

“Php lagrar felloggar i /var/log/apache2 om php är en apache2” inte på RHEL etc, där paketets namn är ‘httpd’.

Hur läser jag en loggfil?

Du kan läsa en LOG-fil med vilken textredigerare som helst, som Windows Anteckningar. Du kanske också kan öppna en i din webbläsare. Dra det bara direkt till webbläsarfönstret eller använd kortkommandot Ctrl+O för att öppna en dialogruta för att söka efter filen.

Hur får jag PHP-logg i Ubuntu?

Som standard finns felloggen här /var/log/apache2/error. logga. Om du inte kan hitta den kan den ha flyttats, detta kan konfigureras i /etc/php5/apache2/php.

Var lagras laravelloggar?

Som standard är Laravel konfigurerad för att skapa en enda loggfil för din applikation, och denna fil lagras i app/storage/logs/laravel. logga .

Hur visar jag en loggfil i Linux?

Linux-loggar visas med kommandot cd/var/log. Sedan kan du skriva ls för att se loggarna lagrade under den här katalogen. En av de viktigaste loggarna att se är sysloggen, som loggar allt utom auth-relaterade meddelanden.

Vad betyder att kontrollera loggar?

De kontrollerar vad du dog för, eller vad du gjorde under instansen.

Vad gör Print_r i PHP?

Funktionen print_r() skriver ut informationen om en variabel på ett mer läsbart sätt för människor.

Hur kör jag en PHP-fil?

php”-filen placeras inutirotkatalogen och inte appkatalogen. Titta i $ROOT/storage/laravel.log inte app/storage/laravel.log, där root är projektets översta katalog.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *