Loading...

Vad betyder HTTP 400- och 500-felkoderna?

En 4xx-kod indikerar ett fel som orsakats av användaren, medan 5xx-koder talar om för klienten att de gjorde allt korrekt och att det är servern själv som orsakade problemet. 401 (otillåten), 403 (förbjuden), 404 (hittades inte), och så vidare betyder alla att klienten måste åtgärda problemet på sin sida innan han försöker igen. 400s: Klientfelkoder som indikerar att det fanns ett problem med begäran. 500s: Serverfelkoder som indikerar att begäran accepterades, men att ett fel på servern förhindrade att begäran kunde uppfyllas. Inom var och en av dessa klasser finns en mängd olika serverkoder som kan returneras av servern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *