Loading...

Vad är status 500 internt serverfel?

HTTP-statuskoden 500 är ett generiskt felsvar. Det betyder att servern stötte på ett oväntat tillstånd som hindrade den från att uppfylla begäran. Detta fel returneras vanligtvis av servern när ingen annan felkod är lämplig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *