Loading...

Vad är skillnaden mellan 400 och 500 fel?

Den största skillnaden mellan de två är vems fel det är. En 4xx-kod indikerar ett fel orsakat av användaren, medan 5xx-koder talar om för klienten att de gjorde allt korrekt och att det är servern själv som orsakade problemet.400’s – klientfel. Dessa indikerar ett fel på begäranden. 500’s – serverfel.

Vad är skillnaden mellan svarskod och statuskod?

Denna svarskod används när Range-huvudet skickas från klienten för att endast begära en del av en resurs. Denna statuskod ger information för flera oberoende operationer. Meddelandet från är standard ett XML-meddelande och det kan ge olika svarskoder, beroende på hur många underförfrågningar som gjordes.

Vilken typ av fel är 404?

404-felkoder genereras när en användare försöker komma åt en webbsida som inte finns, har flyttats eller har en död eller trasig länk. 404-felkoden är ett av de vanligaste felen en webbanvändare stöter på.

Vad är skillnaden mellan 401- och 404-fel?

De tre statuskoderna som kändes mest lämpliga är: 401 – Obehörig. 403 – Förbjudet. 404 – Hittade inte.

Vad är ett 302-fel?

HyperText Transfer Protocol (HTTP) 302 Found omdirigeringsstatussvarskod indikerar att den begärda resursen tillfälligt har flyttats till URL:en som ges av platshuvudet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *