Loading...

Kan vi dölja fel i PHP?

För att stänga av eller inaktivera felrapportering i PHP, ställ in värdet på noll. Använd till exempel kodavsnittet: php error_reporting(0); ?>

Hur döljer jag varningar och meddelanden i PHP?

I den aktuella filen, sök efter kodraden error_reporting. Det kommer att finnas en rad med standardvärde: E_ALL som visas nedan: Ersätt denna kodrad med standardvärde: E_ALL & ~E_NOTICE. Den kommer att visa alla fel utom meddelandena.

Hur undertrycker man ett fel i PHP, ge ett exempel?

PHP stöder @ error control operator (även kallad STFU operator med blandade känslor), som undertrycker fel bara för uttrycket som omedelbart följer. Till exempel avger funktionen för att ta bort länken en varning om filen inte finns, och att anropa den med @-operatören kan undertrycka dessa fel.

Vad är felundertryckning?

Körtidskontroll ger en kraftfull felundertryckningsfunktion som tillåter stor flexibilitet när det gäller att begränsa antalet och typerna av fel som rapporteras. Om ett fel uppstår som du har undertryckt, ges ingen rapport, och programmet fortsätter som om inget fel hade inträffat.

Hur kommenterar du i PHP?

Enrads PHP-kommentarer För att lämna en enradskommentar, skriv två snedstreck (//) följt av din kommentarstext. All text till höger om // kommer att ignoreras. Du kan också använda en hash-symbol (#) istället för // för att göra en enradskommentar.

Varför vianvända try and catch i PHP?

PHP stöder användning av flera catch-block inom try catch. Detta gör att vi kan anpassa vår kod baserat på typen av undantag som kastades. Detta är användbart för att anpassa hur du visar ett felmeddelande för en användare, eller om du eventuellt skulle försöka igen något som misslyckades första gången.

Finns det något sätt att dölja alla syntaxfel i PHP?

Om du verkligen vill dölja allt, måste du ställa in error_reporting = 0 i php.ini. Men ärligt talat, om du har ett syntaxfel, borde den koden inte finnas på en live-webbplats i alla fall – den kommer aldrig att kunna fungera – så det borde inte spela någon roll.

Hur döljer man PHP-varningar med felrapportering?

Döljer PHP-varningar med felrapporteringsfunktionen. Funktionen error_reporting låter oss tala om för PHP vilka fel som ska rapporteras. Om vi ​​till exempel vill visa alla felmeddelanden utom varningar, kan vi använda följande kodrad: Normalt sett bör felrapporteringsfunktionen placeras överst i din kod.

Hur förhindrar jag att ett PHP-felmeddelande visas?

Om du bara vill stoppa varningsmeddelanden från att visas, men inte hindra dem från att loggas, kan du använda följande kodbit: //Tell PHP to log errors ini_set(‘log_errors’, ‘On’) ; //Säg till PHP att inte visa fel ini_set(‘display_errors’, ‘Off’); //Sätt error_reporting till E_ALLini_set(‘error_reporting’, E_ALL );

Vad är Error_Reporting i PHP?

Felrapporteringsfunktionen styr nivån på felrapporteringen; du kan antingen använda en kombination av värden eller ett enda värde. Möjliga alternativ inkluderar: För att inaktivera fel från ett PHP-skript kan du placera följande någonstans längst upp:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *