Loading...

Hur kan jag se PHP-fel i xampp?

För att visa alla fel, inklusive analysfel, i xampp, gör följande ändringar i php. ini exempelfil och starta om apache-servern. I PHP. ini-filen, ställ in visningsfeldirektivet för att aktiveras. För att hitta dina PHP-felloggar, öppna XAMPP-instrumentpanelen genom att skriva http://localhost i webbläsarens adressfält. Där klickar du på PHPInfo högst upp på skärmen: PHPInfo-länken i XAMPP-instrumentpanelen. Sök sedan efter “error_log”.

Var är php INI-filen xampp Mac?

ini-fil: När vi installerar PHP kan vi hitta konfigurationsfilen i PHP-mappen. Om vi ​​använder xampp kan vi hitta konfigurationsfilen i en eller flera versioner, inuti sökvägen ‘\xampp\php’.

Var lagras PHP-filer i XAMPP?

Obs: PHP-programmet måste sparas i mappen htdocs, som finns i mappen xampp, där du installerade XAMPP.

Hur kan jag se min lokala PHP-webbplats?

Köra din kod på localhost Skriv kommandot php -S localhost:8000 för att köra din webbplats på port 8000. Obs: Om du får ett felmeddelande om att ‘php’ inte känns igen, kommer du troligen behöva lägga till det i din sökväg manuellt. För att göra det, leta upp php.exe (för mig finns det i katalogen C:\xampp\php\ ).

Var är PHP ini phpmyadmin?

Det finns på /opt/bitnami/php/etc/php. ini.

Hur kör jag en PHP-fil på localhost?

Om du vill köra det öppnar du valfri webbläsare och går in”localhost/demo. php” och tryck enter. Ditt program kommer att köras.

Varför öppnas inte min PHP-fil i webbläsaren?

PHP är inte korrekt installerat på ditt system eller så är servern inte korrekt installerad. PHP-modulen är inte laddad i din apache. Du har inte lagt dina manus på rätt ställe. Lägg dina filer i /XAMPP/htdocs och peka sedan med din webbläsare till: http://localhost/my_php_script.php.

Var är localhost i XAMPP?

I den grundläggande konfigurationen av XAMPP är phpMyAdmin endast tillgänglig från samma värd som XAMPP körs på, på http://127.0.0.1 eller http://localhost. Innan du kan komma åt MySQL-servern kommer phpMyAdmin att uppmana dig att ange ett användarnamn och lösenord.

Hur vet jag om PHP fungerar?

Se till att webbservern är igång, öppna en webbläsare och skriv http://SERVER-IP/phptest.php. Du bör då se en skärm som visar detaljerad information om PHP-versionen du använder och installerade moduler.

Behöver jag XAMPP för att köra PHP?

Varför behöver du XAMPP? För att köra PHP för webben måste du installera en webbserver som Apache och en databas som MySQL – och båda stöds av XAMPP. XAMPP är en lokal server som kan köras smidigt på vår persondator och accepteras i både Windows och Linux.

Kommer XAMPP att installera PHP?

XAMPP är en helt gratis, lättinstallerad Apache-distribution som innehåller MariaDB, PHP och Perl.

Hur gör jagaktivera felrapportering i phpmyadmin?

Aktivera felinloggning php. För att logga fel i PHP, öppna php. ini-fil och avkommentera/lägg till följande kodrader. Om du vill aktivera PHP-felloggning i enskilda filer, lägg till den här koden överst i PHP-filen. ini_set(‘display_errors’, 1); ini_set(‘display_startup_errors’, 1); error_reporting(E_ALL);

Hur öppnar jag en PHP-fil i XAMPP?

(1) Gå till php-katalogen under XAMPP. Normalt skulle detta vara C:\XAMPP\php, men du kan ha installerat det på en annan enhet eller katalog (min är installerad på min D:-enhet). Leta upp filen med namnet php. ini. Öppna den här filen med en vanlig textredigerare – som anteckningsblock. Att använda en ordbehandlare (som Word) kommer med stor sannolikhet att skada filen allvarligt.

Är XAMPP att visa PHP-fel säkert?

En av standardinställningarna när XAMPP är installerat är att visa PHP-fel när de uppstår. Detta är användbart för felsökning, men direkt farligt för en produktionsmiljö.

Var hittar jag felloggen i XAMPP?

\xampp\apache\logs\error.log, där xampp är din installationsmapp. Om du inte har ändrat error_log-inställningen i PHP (kolla med phpinfo()), kommer den att loggas till Apache-loggen. För mig (macOS) finns felloggsökvägen inne i vm (vilket tog mig pinsamt lång tid att inse).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *