Loading...

Hur kan jag få serverfel i PHP?

Timeout för PHP-kodning Om ditt PHP-skript gör externa nätverksanslutningar kan anslutningarna timeout. Om för många anslutningar görs och timeout, kommer detta att orsaka ett “500 Internal Server Error”. För att förhindra dessa timeouts och fel, bör du se till att PHP-skript kodas med vissa timeout-regler. En av bieffekterna med att köra PHP som en CGI-binär är att interna serverfel kan uppstå om behörigheterna för filer och kataloger är felaktigt inställda. Interna serverfel kan också uppstå om det finns vissa PHP-direktiv definierade i en.htaccess-fil.

Varför visar PHP inga fel?

Detta beror på att PHP-fel kan undertryckas som standard på många PHP-baserade webbserverinstallationer. Det betyder att ingen ser eller ens är medveten om dessa fel. Av denna anledning är det en bra idé att veta var och hur man aktiverar dem, särskilt för din lokala utvecklingsmiljö.

Hur stänger jag av PHP-varningar?

Ersätt denna kodrad med standardvärde: E_ALL & ~E_NOTICE. Det kommer att visa alla fel utom meddelandena. Se till att delen är aktiverad och starta sedan om eller uppdatera servern för PHP. I vissa versioner av PHP är standardvärdet satt till Standardvärde: E_ALL & ~E_NOTICE.

Hur skriver man en felrapport?

Var kort och meningsfull Felmeddelandet bör innehålla nödvändig information. För det mestaanvändaren är inte villig att läsa en lång historia. Var kortfattad och skriv en kort beskrivning som är meningsfull för användaren och som ger honom en tydlig uppfattning om problemet och hur det ska lösas.

Hur loggar jag ett fel i PHP?

Felloggning. Som standard skickar PHP en fellogg till serverns loggningssystem eller en fil, beroende på hur error_log-konfigurationen är inställd i filen php.ini. Genom att använda error_log()-funktionen kan du skicka felloggar till en specificerad fil eller en fjärrdestination.

Hur felsöker och fixar man 500 Internal Server Error för PHP?

Jag ska visa dig hur jag normalt felsöker och fixar 500 Internal Server Error för PHP-filer för de flesta scenarier. Tryck på F12 på Google Chrome och titta på fliken Konsol för att se om en PHP-fil orsakar 500 Internal Server Error. I det här exemplet ger en fil som heter sharre.php mig 500 (internt serverfel).

Vad är felhantering i PHP?

Felhantering i PHP är enkel. Ett felmeddelande med filnamn, radnummer och ett meddelande som beskriver felet skickas till webbläsaren. När man skapar skript och webbapplikationer är felhantering en viktig del. Om din kod saknar felkontrollkod kan ditt program se väldigt oprofessionellt ut och du kan vara öppen för säkerhetsrisker.

Varför visas inte PHP-kodfel i webbläsaren under testning?

Om du lägger till några av PHP-kodfelen inte visas i webbläsarenunder testning har PHP ini-konfigurationen några ytterligare direktiv för att hantera detta. Display_errors-direktivet måste vara inställt på “on” i PHP ini-filen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *