Loading...

Hur fixar jag phpMyAdmin error 500?

Det finns ett problem med resursen du letar efter och den kan inte visas. Den första lösningen på ett 500 internt serverfel är att uppdatera sidan. Om felet kvarstår kan du försöka rensa cookies, inaktivera felaktiga plugins eller teman, åtgärda . htaccess-fil, eller kontakta din värdleverantör.Hur fixar du DirectAdmin PhpMyAdmin-fel 5001. Ta bort ini_set-funktionen från disable_functions i php.ini Som standard har varje server en uppsättning funktioner deklarerade i listan över inaktiverade funktioner i php.ini. …2. Modsäkerhetsregler En annan vanlig orsak till detta fel är ModSecurity-regeln. …3. Uppdatera och bygga om DirectAdmin Ibland åtgärdar uppdatering och ombyggnad av DirectAdmin detta fel med PHPMyAdmin. …4. Inaktivera motstridiga PHP-tillägg. …

Hur fixar jag att det inte gick att ladda resursen Servern svarade med en status 500?

Lösning 1 Ett 500 internt serverfel betyder bara att något gick fel med din kod. Du måste granska dina serverloggar för att ta reda på vad problemet är och åtgärda det. Men det finns många problem med koden du har visat. Din kod är sårbar för SQL Injection[^].

Var finns IIS-fel?

IIS-loggars plats: På en standard Windows-server finns IIS-loggfiler på %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles som standard.

Hur visar jag IIS-loggfiler?

Öppna Serverhanteraren och klicka på IIS isidomenyn på vänster sida av skärmen. Högerklicka på servern som är installerad under IIS och klicka på Internet Information Services (IIS) Manager i menyn som visas.

Varför rapporterar phpMyAdmin 500 Internal Server Error?

Men om dessa relaterade moduler saknas på servern, rapporterar åtkomst till PhpMyAdmin statuskoden ” 500 Internal Server Error “. Ibland kan det till och med vara en tom sida. 2. Felaktiga behörigheter På samma sätt kan felaktiga behörigheter för php-filer också vara en orsak till PhpMyAdmin-fel.

Vad får PhpMyAdmin att sluta fungera?

Alla andra tillstånd än 755 gör att PhpMyAdmin slutar fungera. 3. PHP-konfigurationsgränser Ytterligare en vanlig orsak till internt serverfel i PhpMyAdmin kan vara PHP-gränser som ställts in på servern.

Hur visar man fel i phpMyAdmin?

Detta kan vara i /var/log/httpd/error_log eller /var/log/httpd/domains/domain.com.error.log. Därefter aktiverar de “display_errors” i filen config.php under mappen phpmyadmin.

Vad betyder 500 internt serverfel?

En “500 Internal Server Error”-statuskod (eller en tom sida) betyder att ditt skript ger ett fel men du har inte konfigurerat PHP för att visa felmeddelanden. Här är en kort förklaring. Har du installerat detta på en server du kan SSH till? Eller har du en kontrollpanel som cPanel eller liknande?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *