Loading...

Jakie jest znaczenie 400?


że atrybuty mogą być utrwalane na jakimś nośniku pamięci. Dodamy również teraz”,”129″:” \/\/ plik cookie identyfikatora sesji do nagłówków odpowiedzi aplikacji.”,”130″:” $this-\u003EsaveSession($request);”,”131″:” “,”132″:” return $odpowiedź;”,”133″:” }”,”134″:””,”135″:” \/**”},”application_frame”:false},{“plik “:”C:\\OpenServer\\domains\\worker.ua\\vendor\\laravel\\framework\\src\\Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession.php”,”line_number”:64, “method”:”uchwyt”,”class”:”Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession”,”code_snippet”:{“49″:” * @return mixed”,”50″:” *\/” ,”51″:” funkcja publiczna uchwyt($żądanie, zamknięcie $next)”,”52″:” {“,”53″:” if (! $this-\u003EsessionConfigured()) {“,”54″: ” return $next($request);”,”55″:” }”,”56″:””,”57″:” $sesja = $this-\u003EgetSession($request);”,”58″: “”,”59″:”jeśli ($this-\u003Emanager-\u003EshouldBlock()parent::handle($request, $next);”,”41″:” }”,”42″:””,”43″:” \/**”,”44″:” * Przekształć podaną wartość .”,”45″:” *”,”46″:” * @param string $klucz”,”47″:” * @param mieszane $wartość”,”48″:” * @powrót mieszany”,”49 “:” *\/”,”50″:” funkcja chroniona przekształć($klucz, $wartość)”,”51″:” {“,”52″:” if (in_array($klucz, $this-\u003E z wyjątkiem , PRAWDA)$pipe”},”application_frame”:false},{“file”:”C:\\OpenServer\\domains\\worker.ua\\vendor\\laravel\\framework\\src\\Illuminate\\Http\ \Middleware\\TrustProxies.php”,”line_number”:39,”method”:”uchwyt”,”class”:”Iluminacja\\Http\\Middleware\\TrustProxies”,”code_snippet”:{“24″:” \/**”,”25″:” * Obsługa przychodzącego żądania.”,”26″:” *”,”27″:” * @param \\Illuminate\\Http\\Request $request”,”28 “:” * @param \\Closure $next”,”29″:” * @return mixed”,”30″:” *”,”31″:” * @throws \\Symfony\\Komponent\\HttpKernel\ \Exception\\HttpException”,”32″:” *\/”,”33″:” funkcja publiczna (żądanie $żądanie, zamknięcie $następne)”,”34″:” {“,”35″:” $ request::setTrustedProxies([], $this-\u003EgetTrustedHeaderNames());”,”36″:””,”37″:” $this-\u003EsetTrustedProxyIpAddresses($request);”,”38″:””, “39”:” return $next($request);”,”40″:” }”,”41″:””,”42″:” \/**”,”43″:” * Ustawia zaufane proxy na żądanie.”,”44″:” *”,”45″:” * @param \\Illuminate\ \Http\\Request $request”,”46″:” * @return void”,”47″:” *\/”,”48″:” zestaw funkcji chronionychTrustedProxyIpAddresses(Request $request)”,”49″:” {“,”50″:” $trustedIps = $this-\u003Eproxy() ?: config(\u0027trustedproxy.proxy\u0027);”,”51″:””,”52″:” if ($trustedIps == = \u0027*\u0027skonfigurowane, będziemy musieli zamknąć sesję”,”128″:” \/\/, aby atrybuty mogły zostać zachowane na jakimś nośniku pamięci. Dodamy również teraz”,”129″:” \/\/ plik cookie identyfikatora sesji do nagłówków odpowiedzi aplikacji.”,”130″:” $this-\u003EsaveSession($request);”,”131″:” “,”132″:” return $odpowiedź;”,”133″:” }”,”134″:””,”135″:” \/**”},”application_frame”:false},{“plik “:”C:\\OpenServer\\domains\\worker.ua\\vendor\\laravel\\framework\\src\\Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession.php”,”line_number”:64, “method”:”uchwyt”,”class”:”Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession”,”code_snippet”:{“49″:” * @return mixed”,”50″:” *\/” ,”51″:” funkcja publiczna uchwyt($żądanie, zamknięcie $next)”,”52″:” {“,”53″:” if (! $this-\u003EsessionConfigured()) {“,”54″: ” return $next($request);”,”55″:” }”,”56″:””,”57″:” $sesja = $this-\u003EgetSession($request);”,”58″: “”,”59″:”jeśli ($this-\u003Emanager-\u003EshouldBlock()parent::handle($request, $next);”,”41″:” }”,”42″:””,”43″:” \/**”,”44″:” * Przekształć podaną wartość .”,”45″:” *”,”46″:” * @param string $klucz”,”47″:” * @param mieszane $wartość”,”48″:” * @powrót mieszany”,”49 “:” *\/”,”50″:” funkcja chroniona przekształć($klucz, $wartość)”,”51″:” {“,”52″:” if (in_array($klucz, $this-\u003E z wyjątkiem , PRAWDA)$pipe”},”application_frame”:false},{“file”:”C:\\OpenServer\\domains\\worker.ua\\vendor\\laravel\\framework\\src\\Illuminate\\Http\ \Middleware\\TrustProxies.php”,”line_number”:39,”method”:”uchwyt”,”class”:”Iluminacja\\Http\\Middleware\\TrustProxies”,”code_snippet”:{“24″:” \/**”,”25″:” * Obsługa przychodzącego żądania.”,”26″:” *”,”27″:” * @param \\Illuminate\\Http\\Request $request”,”28 “:” * @param \\Closure $next”,”29″:” * @return mixed”,”30″:” *”,”31″:” * @throws \\Symfony\\Komponent\\HttpKernel\ \Exception\\HttpException”,”32″:” *\/”,”33″:” funkcja publiczna (żądanie $żądanie, zamknięcie $następne)”,”34″:” {“,”35″:” $ request::setTrustedProxies([], $this-\u003EgetTrustedHeaderNames());”,”36″:””,”37″:” $this-\u003EsetTrustedProxyIpAddresses($request);”,”38″:””, “39”:” return $next($request);”,”40″:” }”,”41″:””,”42″:” \/**”,”43″:” * Ustawia zaufane proxy na żądanie.”,”44″:” *”,”45″:” * @param \\Illuminate\ \Http\\Request $request”,”46″:” * @return void”,”47″:” *\/”,”48″:” zestaw funkcji chronionychTrustedProxyIpAddresses(Request $request)”,”49″:” {“,”50″:” $trustedIps = $this-\u003Eproxy() ?: config(\u0027trustedproxy.proxy\u0027);”,”51″:””,”52″:” if ($trustedIps == = \u0027*\u0027Codium”,”url”:”vscodium:\/\/plik\/%ścieżka:%line”},”atom”:{“label”:”Atom”,”url”:”atom:\/\/rdzeń \/open\/file?filename=%path\u0026line=%line”},”nova”:{“label”:”Nova”,”url”:”nova:\/\/core\/open\/plik ?filename=%path\u0026line=%line”},”netbeans”:{“label”:”NetBeans”,”url”:”netbeans:\/\/open\/?f=%path:%line”} ,”xdebug”:{“label”:”Xdebug”,”url”:”xdebug:\/\/%path@%line”}},”shareEndpoint”:”https:\/\/flareapp.io\/ api\/public-reports”},”solutions”:[],”updateConfigEndpoint”:”\/_ignition\/update-config”};

ErrorException: Attempt to read property "besttext" on null in file C:\OpenServer\domains\worker.ua\app\Http\Controllers\Posts.php on line 22#0 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions.php(259): Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions->handleError()#1 C:\OpenServer\domains\worker.ua\app\Http\Controllers\Posts.php(22): Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions->Illuminate\Foundation\Bootstrap\{closure}()#2 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Controller.php(54): App\Http\Controllers\Posts->firstpost()#3 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ControllerDispatcher.php(43): Illuminate\Routing\Controller->callAction()#4 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php(260): Illuminate\Routing\ControllerDispatcher->dispatch()#5 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php(205): Illuminate\Routing\Route->runController()#6 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php(725): Illuminate\Routing\Route->run()#7 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(141): Illuminate\Routing\Router->Illuminate\Routing\{closure}()#8 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php(50): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#9 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings->handle()#10 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php(49): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#11 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession->handle()#12 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php(121): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#13 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php(64): Illuminate\Session\Middleware\StartSession->handleStatefulRequest()#14 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Session\Middleware\StartSession->handle()#15 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php(37): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#16 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse->handle()#17 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php(67): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#18 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies->handle()#19 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(116): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#20 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php(726): Illuminate\Pipeline\Pipeline->then()#21 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php(703): Illuminate\Routing\Router->runRouteWithinStack()#22 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php(667): Illuminate\Routing\Router->runRoute()#23 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php(656): Illuminate\Routing\Router->dispatchToRoute()#24 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php(190): Illuminate\Routing\Router->dispatch()#25 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(141): Illuminate\Foundation\Http\Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}()#26 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php(21): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#27 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php(31): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest->handle()#28 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull->handle()#29 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php(21): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#30 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php(40): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest->handle()#31 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings->handle()#32 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ValidatePostSize.php(27): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#33 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ValidatePostSize->handle()#34 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php(86): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#35 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance->handle()#36 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php(49): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#37 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Http\Middleware\HandleCors->handle()#38 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php(39): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#39 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(180): Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies->handle()#40 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php(116): Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()#41 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php(165): Illuminate\Pipeline\Pipeline->then()#42 C:\OpenServer\domains\worker.ua\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php(134): Illuminate\Foundation\Http\Kernel->sendRequestThroughRouter()#43 C:\OpenServer\domains\worker.ua\index.php(52): Illuminate\Foundation\Http\Kernel->handle()#44 {main}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *