Loading...

Jak mogę wydrukować błąd 500 w PHP?

Możesz rozwiązać błąd PHP 500, tymczasowo usuwając źle skonfigurowany plik htaccess. Błąd 500 może zniknąć, zwiększając wartości ustawione dla ustawień max_execution_time i memory_limit. Ustawienie uprawnień do pliku na 644 lub 755 może pomóc w rozwiązaniu wewnętrznego błędu serwera 500. Użyj php -l (to jest ‘L’) z wiersza poleceń, aby wyświetlić błąd składni, który może spowodować, że PHP wyświetli status 500 błąd. Wyświetli coś takiego: Błąd analizy PHP: błąd składni, nieoczekiwany ‘}’ w w wierszu 18

Jak uzyskać konkretny błąd zamiast wewnętrznego błędu serwera?

Innym sposobem radzenia sobie z wyjątkami jest stworzenie własnego błędu. pliki html. Jeśli umieścisz plik w resources/static/error/500. html powinien zostać zwrócony, gdy zostanie zgłoszony wewnętrzny błąd serwera HTTP-500.

Co to jest błąd API 500?

Aplikacja kliencka otrzymuje kod stanu HTTP 500 z komunikatem Internal Server Error jako odpowiedź na wywołania API. Kod stanu HTTP 500 jest ogólną odpowiedzią na błąd. Oznacza to, że serwer napotkał nieoczekiwany stan, który uniemożliwił mu zrealizowanie żądania.

Co to jest wewnętrzny błąd serwera 500?

500 Wewnętrzny błąd serwera jest ogólny, prawdziwa przyczyna jest ukryta w dziennikach serwera. Myślę, że jest to związane z uprawnieniami do plików, czy możesz sprawdzić inne uprawnienia do plików PHP i porównać z tym, które?renamed… 500 Internal Server Error jest wyświetlany, jeśli Twój kod php zawiera błędy krytyczne, ale wyświetlanie błędów jest wyłączone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *