Loading...

Gdzie jest plik ini PHP w systemie Windows?

W Eksploratorze Windows otwórz folder instalacyjny PHP, na przykład C:\PHP . Wybierz php. ini – programowanie lub php.

Gdzie jest lokalizacja instalacji PHP w systemie Linux?

Aby zlokalizować plik konfiguracyjny php.ini, możesz uruchomić poniższy kod w systemie Linux: Tak więc z przykładu wspomnianego powyżej dowiedzieliśmy się, że instalacja PHP jest umieszczona w /etc/php/7.2. Ale jest ważna rzecz do rozważenia: istnieją trzy różne pliki konfiguracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *