Loading...

Hoe kan de fout onder het invoerveld in PHP worden weergegeven?

Om ongeldige invoer in PHP weer te geven, stelt u de naam in van het invoertekstvak in HTML. Alle velden worden eerst gecontroleerd op lege velden en vervolgens gevalideerd op juistheid. Als alle velden correct zijn, wordt het succesbericht weergegeven.

Hoe toont u de fout onder het invoerveld in HTML?

Voeg eenvoudig controleattributen toe aan de HTML-formuliervelden, en de browser zal automatisch de fouten tonen. Gebruik bijvoorbeeld Javascript om aangepaste foutmeldingen weer te geven terwijl de gebruiker in de velden typt. Toon gezamenlijk alle foutmeldingen in een pop-upvenster wanneer de gebruiker een ongeldig formulier indient.

Wat is de beste manier om een ​​foutmelding weer te geven wanneer een gebruiker verkeerde gegevens invoert en indient in PEGA?

Klik in het weergaveconfiguratievenster op het tabblad Validaties op Voorwaarde toevoegen. Optioneel: om een ​​foutmelding weer te geven wanneer de validatie mislukt, voert u in het veld Bericht de tekst van het bericht in.

Wat geeft de functie isset () de syntaxis?

De functie isset() is een ingebouwde functie in PHP die controleert of een variabele is ingesteld en niet NULL is. Deze functie controleert ook of een gedeclareerde variabele, array of arraysleutel een null-waarde heeft. Als dit het geval is, retourneert isset() false, en in alle andere mogelijke gevallen wordt true geretourneerd. Syntaxis: bool isset( $var, gemengd )

Kunnen we het waarschuwingsvak stylen?

Het standaard waarschuwingsvenster in JavaScript biedt niet de mogelijkheid om CSS toe te passen. Om uw waarschuwingsvenster te stylen,je moet eerst een aangepaste maken. Het aangepaste waarschuwingsvenster wordt gemaakt met jQuery en stijlen worden toegepast op CSS.

Wat wordt gebruikt om een ​​bericht voor een specifiek veld weer te geven?

(d) Tekstvak.

Hoe voeg je een validatie toe aan het invoerveld?

Om het formulier met HTML te valideren, gebruiken we het vereiste HTML-kenmerk . Het vereiste attribuut is een Booleaans attribuut dat wordt gebruikt om het invoerelement te specificeren dat moet worden ingevuld voordat het formulier wordt verzonden.

Hoe toon je fouten in span-tags?

Maak een -tag om het foutbericht vast te houden en geef het een class=”error” . Specificeer nogmaals de presentatie van de foutmelding in CSS. var sp = document.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *