Loading...

Můžete se přihlásit do konzole PHP?

Povolení protokolu chyb PHP Zprávy protokolu chyb lze generovat ručně voláním error_log() nebo automaticky, když se během provádění objeví upozornění, varování nebo chyby. Ve výchozím nastavení je protokol chyb v PHP zakázán. Protokol chyb můžete povolit jedním ze dvou způsobů: úpravou php. ini nebo pomocí ini_set .

Co je funkce Var_dump v PHP?

Funkce var_dump() vypíše informace o jedné nebo více proměnných. Informace obsahuje typ a hodnotu proměnné (proměnných).

Jak vytisknu konzoli PHP?

Příkaz echo se v PHP používá k vytištění jakékoli hodnoty do dokumentu HTML. Použijte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *