Loading...

Jak mohu vytisknout chybu 500 v PHP?

Chybu PHP 500 můžete vyřešit dočasným smazáním špatně nakonfigurovaného souboru htaccess. Chyba 500 může zmizet zvýšením hodnot nastavených pro max_execution_time a memory_limit. Nastavení oprávnění k souboru na 644 nebo 755 může pomoci vyřešit interní chybu serveru 500. Použijte php -l (to je ‘L’) z příkazového řádku pro výstup syntaktické chyby, která by mohla způsobit, že PHP vyvolá stav chyba 500. Vypíše něco jako: Chyba PHP Parse: chyba syntaxe, neočekávaný ‘}’ v na řádku 18

Jak získáte konkrétní chybu místo interní chyby serveru?

Dalším způsobem řešení výjimek je vytvoření vlastní chyby . html soubory. Pokud umístíte soubor do resources/static/error/500. html by měl být vrácen, když je vyvolána interní chyba serveru Http-500.

Co je chyba API 500?

Klientská aplikace obdrží stavový kód HTTP 500 se zprávou Internal Server Error jako odpověď na volání API. Stavový kód HTTP 500 je obecná chybová odpověď. Znamená to, že server narazil na neočekávanou podmínku, která mu zabránila splnit požadavek.

Co je 500 interní chyba serveru?

500 Interní chyba serveru je obecná, skutečná příčina je skryta v protokolech vašeho serveru. Myslím, že to souvisí s oprávněním k souboru, můžete zkontrolovat další oprávnění k souboru PHP a porovnat s tím, které mátepřejmenováno… 500 Internal Server Error se zobrazí, pokud váš php kód obsahuje závažné chyby, ale zobrazování chyb je vypnuto.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *